Välkommen till SMJ Mark & Anläggning!

Mark & anläggning har vuxit successivt senaste året, vi utför stora projekt som gårdsmoderniseringar, platt- och stensättningar, byggnation av lekplatser, allmänna parkytor, grundarbeten inför byggnation av fastigheter m.m. Vi utför vägarbeten, rörbroar åt Trafikverket, vägföreningar och samfälligheter. Tätskikt vid gårdsytor är en ny gren i vårt utförande, vi har mycket bra sammarbete med olika entreprenörer. 

Väg & bro
Väg & bro

Asfalt
Asfalt

Grund/VA-arbeten
Grund/VA-arbeten

Utemiljöer
Utemiljöer

Rivningar
Rivningar

Vill du bli en av oss?

Förutom att anlita duktiga underleverantörer så tar vi på SMJ ett aktivt ansvar för att vara en utbildningspartner till våra kommunala och privata utbildningsaktörer. Klicka nedan för att läsa mer!

Jobba hos oss