Välkommen till SMJ Transport & Containrar!

SMJ står för Sven Magnus Joelsson, som grundade företaget 2009. Företaget har 39 heltidsanställda och kan delas in i olika 
utförandeområden. Drift & underhåll av broar, mark & anläggning, byggservice, avfallshantering samt transporter. Materialhantering, transporter av ballast, maskiner är en service vi åtar oss, vi har fem lastbilar av olika typer. Miljön är en viktig del av vårat dagliga arbete. Alla våra fordon är miljöklassade. Allt avfall sorteras och deponeras.

Containeruthyrning
Containeruthyrning

Materialtransporter
Materialtransporter

Kranbilstjänster
Kranbilstjänster

I behov av avfallshantering?

Vi har en containerverksamhet som innefattar drygt 100 avfallscontainrar. Vi servar både vår egna byggservice och många andra entreprenörer och aktörer.

Kontakta oss