Välkommen till SMJ Entreprenad AB

Vi genomför anläggningsarbeten som rörbroar, fjärrvärme, rivningsjobb, materialhantering till deponier.

Vi utför byggnadsarbeten, om-, ny- och tillbyggnation.

SMJ Entreprenad AB i samarbete med Flink byggnads AB, sysslar i huvudsak med drift och underhåll av ca 1 100 broar i Älvsborg, Bohuslän och Dalsland. Vårt ansvar är driften, det vill säga kontroll, tvätt, röjning av sly, lagning, målning och erforderlig service.

SMJ Entreprenad AB har många utförandeområden där målet oavsett, liten som stor kund, är kvalitet och nöjda kunder.

Välkommen!