Om oss

SMJ AB omsatte drygt 97,5 miljoner under räkenskapsåret 2018-2019. SMJ står för Sven Magnus Joelsson, som grundade företaget 2009. Daniel Torpenlind och Marcus Joelsson är delägare. 

SMJ AB kan delas in i olika utförandeområden. Byggservice, Mark & Anläggning, Containrar & Transport.

Mark & anläggning har vuxit successivt senaste året, vi utför stora projekt som gårdsmorderningiseringar, platt- och stensättningar, byggnation av lekplatser, allmäna parkytor, grundarbeten inför byggnation av fastigheter, tätskiktsystem, VA-arbeten med mera.

SMJ AB´s byggavdelning åtar sig uppdrag från kommuner och ledande entreprenörer inom byggsektion, för utförande av byggnadsarbeten. Försäkringsskador, fastighetsservice, privatkunder är delar av vårt dagliga arbete. Vi gör allt ifrån att serva er med det minsta till större totalentreprenader i mångmiljonssegmentet. 

2018 förvärade SMJ inkrom av containerverksamhet som innefattade ett 50-tal avfallscontainrar, 2019 har denna inriktning vuxit till det dubbla. Vi servar bland annat oss själva med avfallshantering för byggservice samt många andra entreprenörer och aktörer. Materialhantering, transporter av ballast, maskiner är en service vi åtar oss, vi har fem lastbilar av olika typer.  Miljön är en viktig del av vårat dagliga arbete. Alla våra fordon är miljöklassade. Allt avfall sorteras och deponeras.