Tillbyggnation av förskola

Till och ombyggnation av förskola. Entreprenaden omfattar storkök med tillhörande utrymmen.

Utförandetid: Jan -20 till Maj -20