Takbyte av hyresfastigherer

Byte av tak på fyra stycken hyresfastigheter. Taksäkerhet och inklädnad av kupor, takutsprång och vindskivor med plåt för ett underhållsfritt alternativ.