Onsjöskolan skolgård

Upprustning skolgård åt Vänersborg Kommun.