Ombyggnation tingsrätten Vänersborg

Ombyggnation av tingssal till säkerhetssal