Ny ventilation ishall

Byggnation av nytt fläktrum med nytt ventilationsaggregat.