Lekplatsbyggnationer Stenungsund

Byggnation av tre stycken helt nya lekplatser åt Stenungsunds kommun.