Byggnation av Terrasser åt BRF

Samtliga terrasser på markplan byggs byts ut för ett enhetligt utseende. Desigen har föreningen tagit fram själva.