Byggnation av radgarage, Trollhättan

Byggnation av radgarage åt bostadsrättsförening