Byggnation av radgarage

Efter att garage blivit förstört i brand fick vi förtroendet av försäkringsbolaget och föreningen att uppföra ett så likt garage som innan var.