Om oss

SMJ AB omsatte drygt 97,5 miljoner under räkenskapsåret 2018-2019.

SMJ står för Sven Magnus Joelsson, som grundade företaget 2009.
Daniel Torpenlind och Marcus Joelsson är delägare.

Företaget har 39 heltidsanställda. Vi anlitar ytterligare duktiga underleverantörer.
SMJ AB kan delas in i olika utförandeområden. Drift & underhåll av broar, mark & anläggning, byggservice, avfallshantering samt transporter.

SMJ AB i samarbetar med Flink Byggnads AB, där vi i huvudsak sysslar med drift och underhåll av broar åt Trafikverket. Vårt ansvar är driften, det vill säga kontroll av broar, tvätt, såsom röjning av sly, lagning, målning och erforderlig service etc.

Mark & anläggning har vuxit successivt senaste året, vi utför stora projekt som gårdsmorderningiseringar, platt- och stensättningar, byggnation av lekplatser, allmäna parkytor, grundarbeten inför byggnation av fastigheter m.m

Vår byggdel i företaget växer sucessivt och sysselsätter idag 20 st heltidsanställda.
Vi åtar oss uppdrag från kommuner och ledande entreprenörer inom byggsektion, för utförande av byggnadsarbeten. 

2018 förvärade SMJ inkrom av containerverksamhet som innefattade ett 50-tal avfallscontainrar, 2019 har denna inriktning vuxit till det dubbla. Vi servar bland annat oss själva med avfallshantering för byggservice samt många andra entreprenörer och aktörer.

Materialhantering, transporter av ballast, maskiner är en service vi åtar oss, vi har fem lastbilar av olika typer. 

Miljön är en viktig del av vårat dagliga arbete. Alla våra fordon är miljöklassade. Allt avfall sorteras och deponeras.