Specialutbildade grävmaskinister

Vi har utbildat några av våra grävmaskinister för att kunna hantera asbest. T ex vid sanering av plintar eller brandhärdar där byggnad blivit kontaminerad. 

Tillbaka