Rivningar

Vi åtar rivningar av hus och industrier, samt återställande av mark. Vi river, sanerar, transporterar och återvinner.
 

Vår personal är utbildade till att hantera asbest i samband med maskinkörning. Sanering av mark och rivning av byggnader där ytor är kontiminerade t ex efter en brand är specialuppdrag som vi åtar oss.