Byggservice

 

Byggavdelningen är en nystartad del av SMJ AB. Vår byggavdelning idag sysselsätter 15 st heltidsanställda.
Vi jobbar främst åt kommuner, fastighetsägare, näringsliv och försäkringsbolag.

Vi har förtroendeavtal med bland annat försäkringsbolag, kommuner och företag.
Det viktiga i vårt dagliga arbete är kvalité, flexibilitet och trygghet för kund.

Önskar kund helhetslösning ombesörjer vi kontakt och samordning med underentreprenör.
Under projekt kan ni se ett axplock av vad vi utfört. Även på vår facebooksida.                          

Vi hjälper er från idé till färdigställande.

Peter Albinsson

Projektledare
E-post:peter@smjab.se
Telefon: 0723-24 55 12

Björn Söderblom

Projektledare
E-post: bjorn@smjab.se
Telefon: 0723-24 55 96

Magnus Sjöling

Projektledare
E-post: magnus.sjoling@smjab.se
Telefon: 0723-24 55 14

 

Tommy Fredriksson

Arbetsledare försäkringsskador
E-post: tommy@smjab.se
Telefon: 0730-32 96 81